top of page
Mindful_edited.jpg

This is your Services section. This is a great place to give more information about the services you provide. You can write a general description of what your business offers then add more details below.This section can be adapted for your website.

BUDSKAP

Här ryms pr-strategi, sociala medie-strategi, kanalval, positionering av talesperson, marknadsstrategi med mera. Vi gör strategiska vägval som ska stötta affärsmålen.

SAKFRÅGOR

Om du bara har 15 sekunder på dig, vad är det du måste få fram? Vi tar fram budskap till dina olika målgrupper, sätter hisspitch och tar fram kärnan i kommunikationen. 
 

Om du bara har 15 sekunder på dig, vad är det du måste få fram? Vi tar fram budskap till dina 

KRIS

Vi tar fram strategier för att kriser ska kunna undvikas, och handlingsplaner när krisen ändå är här. Vi stöttar, budskapstränar och håller er i handen. Vi har erfarenhet av krishantering från börsbolag, organisationer och högsta politiska nivå.

bottom of page