top of page

Mina Dennert är journalist, författare, kommunikationsstrateg och grundare av den internationella rörelsen I Am Here International med svenska #jagärhär, som har inspirerat hundratusentals människor från hela världen att ta upp kampen för ett demokratiskt och inkluderande samhälle. 

Minas arbete handlar om att stödja individer och organisationer mot drev och desinformationskampanjer som begränsar deras yttrandefrihet och driver dem till självcensur. 

Från sin unika bredd av erfarenheter hjälper Mina även företag och organisationer med värdegrunds- och kommunikationsarbete, särskilt när det gäller att ta ställning i viktiga frågor och navigera i svårhanterliga kommunikativa situationer.

 

Mina tillhandahåller strategier för digital kommunikation i en global kontext. Hennes erfarenheter inom förändrings- och varumärkesarbete i kombination med insyn i normer och intersektionalitet hjälper er att känna er inspirerade, trygga och stärkta i att nå nya målgrupper och påverka i en alltmer mångfaldsorienterad och föränderlig värld.

vittskilda.jpg
ted2

ted2

Vi har tidvis ganska mycket problem med troll i våra kommentarsfält. Men nu nästan längtar jag efter nästa drev, så jag kan testa mina nya färdigheter :) 

Mia Blacke Bjurling, StudioBoM 

bottom of page