ted_topp.jpg

I mitt arbete som föreläsare och utbildare inom demokrati och MR-frågor arbetar jag med

organisationer som WHO, delar av FN, Europarådet och Europeiska kommissionen, en stor mängd

civilsamhällesorganisationer och företag som vill vara tydliga och ta ställning online för tex. rättvisefrågor, klimatet eller andra delar av de globala målen.

Exempel på utbildningar jag gör är bland annat digital säkerhet som jag gett till parlamentsledamöter i det brittiska parlamentet och parlamentsledamöter i Europaparlamentet. 

Eller hur du kan agera som journalist när du utsätts för påtryckningar som hot och förtal, som jag bland annat gett till SVT och NRK. 

 

Jag har även arbetat med mångfalds- och inkluderingsfrågor för Sverige Radio och föreläst för redaktioner som tex Ekot samt utbildat SRs chefer och ledare och tagit fram ett utbildningsmaterial som är tillgängligt för hela organisationen. 

 

Sedan många år är jag flitigt anlitad av organisationer som tex Svenska Kyrkan, bland annat som konsult i deras satsning Tillit och Demokrati och har även nära samarbeten med nätverk som #vimåsteprata. Jag arbetar även internationellt med organisationer som tex Brot für die Welt och multinationella företag som tex. Patagonia. 

Andra populära föreläsningar och workshops jag gör handlar om desinformation, konspirationsteorier, källkritik och faktagranskning. Jag ger även workshops och utbildningar i civilkurage online. 

 

Föredragen eller utbildningarna anpassas efter önskemål och kan sträcka sig från 30 minuter till en eller flera heldagar med workshop och tid för reflektion och diskussion, samt övningar som simulerar situationer relaterade till de utmaningar som din organisation eller verksamhet upplever. 

Kunskap, erfarenhet och känsla som berör

Malmö stad

Föreläsningar i urval:

Föreläsningarna och workshops kan med fördel kombineras för att passa just er verksamhet och era mål. Kom gärna med förslag och önskemål.

OMEDVETEN RASISM

Den här föreläsningen handlar om de blinda fläckar, fördomar och omedvetna preferenser som vi alla har och som gör att vi kan råka agera rasistiskt trots att vi inte vill det.

Mina bjuder på sig själv med en stor mängd exempel som hjälper deltagarna att få syn på de situationer som vi alla kan råka hamna i för att förstå vad man ska göra för att förhindra att det händer, men kanske framförallt hjälper oss att veta hur vi kan göra när vi råkat agera omedvetet rasistiskt. Det är hur vi agerar då som är hela skillnaden på om vi sysslar med rasism eller med antirasism.

 

Det handlar om praktiska metoder för hur kan vi vi gå från ett omedvetet beteende till ett valt beteende!

Att få syn på bias, fördomar och normer för att minska de negativa effekterna av våra undermedvetna preferenser och höja medvetenheten kring grundläggande saker som vi har med oss sedan vi var små, som vi dagligen omges av och som genomsyrar hela vårt samhälle.

Mina ger deltagarna kunskap och inspiration, metoder och strategier samt möjlighet att diskutera och reflektera kring hur vi agerar gentemot varandra och vinsterna det skulle innebära för medarbetare i er arbetsgrupp, er organisation och faktiskt hela samhället i stort om fler börjar agera medvetet antirasistiskt. 

MOTSTÅNDSKRAFT ONLINE

Mina har grundat och leder det internationella nätverket I Am Here International som arbetar mot näthat och desinformation och som idag har 150 000 medlemmar världen över. Hon arbetar särskilt med att stödja journalister, politiker och organisationer mot hat- och desinformationskampanjer som begränsar deras yttrandefrihet och riskerar att driva dem till självcensur.

Mina har utvecklat en stor mängd strategier för digital motståndskraft och utbildat tusentals medarbetare och medlemmar i företag  och organisationer som vill ta ställning för rättvisefrågor, klimatet eller andra delar av de globala målen.

De metoder som Mina delar med sig av i den här föreläsningen/workshopen kommer att hjälpa er att navigera i olika situationer som kan uppstå när ni kommunicerar online. Mina delar med sig av kunskap, verktyg och strategier som hjälper er att luta er in i de budskap som engagerar människor för att aktivera era allierade.

Deltagarna kommer att lära sig hur man tar kontroll och hur ert varumärke faktiskt kan dra nytta av de situationer som ni fruktar; när er organisation utsätts för negativ uppmärksamhet, genom att aktivera den "andra sidan" som håller med om ert budskap. Deltagare kommer att lära sig att identifiera mekanismerna bakom drev och nätmobbning för att ni ska kunna fokusera på ert eget budskap och bli ännu bättre på att nå era medlemmar och följare och skapa ett stark community online.

Väljer ni att göra det som en workshop så kommer vi att varva teori med praktiska övningar och diskussioner som förbereder ert kommunikationsteam för när er organisation tar ställning i viktiga frågor, ryktesspridning eller andra svårhanterliga kommunikativa situationer

Exempel på utbildningar som Mina gett i motståndskraft online är bland annat med fokus på digital säkerhet till parlamentsledamöter i det brittiska parlamentet och i Europaparlamentet. Mina har hjälpt multinationella företag som till exempel Patagonia eller stora internationella organisationer som WHO och Brot für die Welt att hantera de situationer som kan uppstå onlineEller hur du kan agera som journalist när du utsätts för påtryckningar som hot och förtal, som Mina har gett till medarbetare på NRK och SVT bland många andra.

KONSPIRATIONSTEORIER, PROPAGANDA OCH KÄLLKRITIK

Den här föreläsningen handlar om konspirationsteorier, faktaresistens, propaganda och alternativa fakta:

Vilka är aktörerna? Vilka sysslar med detta och varför? 

 

Föreläsningen ger en djupare förståelse för riskerna och problemen med den desinformation som sprids på sociala medier. Deltagarna lär sig skillnaden på åsikter och fakta, journalistik och propaganda, samt vikten av källkritik och faktagranskning. Vad är en trovärdig källa? Hur hittar du källor till faktagranskad information?

 

Syftet är att stärka de medverkande i att se sin egen roll i den demokratiska utvecklingen och möjligheten att själva kunna påverka sin omgivning genom att sprida fakta. Allt med aktuella exempel från sociala medier och konkreta verktyg och metoder på hur du lär dig att granska och att bemöta de lögner som sprids. 

CIVILKURAGE ONLINE

Civilkurage Online handlar om hur viktigt det är att stå upp för det vi tror på och öva upp vårt civilkurage på nätet. Deltagarna lär sig att stoppa rykten, mobbning och näthat genom att stötta och stärka varandra till att våga säga vad vi själva tycker och ta plats online.

 

I den här föreläsningen eller workshopen delar Mina med med sig av metoder och strategier kring hur vi kan förebygga hat och hot men också hur vi kan agera om det ändå händer. Deltagarna får lära sig att identifiera och hantera katastrofnarrativ och andra känslodrivna berättelser. Vi går igenom hur du undviker att hamna i, samt hur du agerar i hotfulla situationer. Hur du bemöter trolltekniker, desinformation, och konspirationsteorier, samt hur du skapar demokratisk dialog och mycket mer.

 

Workshopen rymmer föreläsning med efterföljande diskussion, samt olika övningar där deltagarna får prova på att agera i olika situationer som kan uppstå och får utrymme att diskutera bästa praxis med varandra. Mina varvar teori och praktik med övningar och tips som ger deltagarna fördjupade mediekunskaper samt ger metoder kring hur du kan stärka ditt civilkurage och bygga starka nätverk online.

När vi övar upp vårt civilkurage och involverar oss i samhällsdebatten kan vi påverka mer än vi tror!

 

Den här föreläsningen eller workshopen passar lika bra för vuxna som för unga. Den går utmärkt att kombinera med någon av de ovannämnda föreläsningarna och/eller lägga lite extra fokus på frågor som till exempel mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati, eller mobbning, genusfrågor och rasism.

 

HÖR AV DIG