top of page

TILLIT OCH DEMOKRATI

I en värld där polariseringen ökar och fakta förlorar i betydelse blir relationer vår mest värdefulla tillgång. Allt fler vill bli bättre på att göra sin egen röst hörd. Den här föreläsningen ger en unik inblick i de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen för med sig.

Mina Dennert pratar om obalanserna online med trollkonton som sprider desinformation och propaganda. Vad får det för konsekvenser i samhället? Hur hänger dreven ihop med tillit & demokrati?

Mina delar med sig av konkreta verktyg och strategier för att identifiera, granska och bemöta desinformation med självförtroende. Att engagera sig i samhällsfrågor blir betydligt mer givande när vi lär oss känna igen trolltekniker och konspirationsteorier, och vet hur vi effektivt kan bemöta dem.

Vi är alla demokratibärare med stora möjligheter att påverka vår omgivning på sociala medier genom Hur kan du skapa mer av det konstruktiva online? Hur gör du för att aktivera dina allierade, den "tysta majoriteten"? Som kanske läser och ser på utan att agera - men som kan mobiliseras!

 

Föreläsningen kan även beröra hur vi kan förhålla oss till AI, storytelling och andra kommunikationsstrategier, och/eller hur vi faktagranskar information som proffsen. 

Mina utgår ifrån aktuella exempel och ger konkreta verktyg och metoder för hur vi kan spela roll och göra skillnad!

Gör dig redo att bli en aktiv deltagare i gestaltningen av vår gemensamma demokratiska framtid!

bottom of page