top of page

KUNSKAP & STRATEGIER

Denna tjänst är utformad för att ge kraft och motivation åt organisationer och företag som står fast vid era övertygelser och budskap, även när ni möter motstånd och attacker. Under snart ett decennium har vi hjälpt organisationer och företag över hela världen att känna er trygga och stärkta när ni bygger gemenskap och expanderar er närvaro på sociala medier. 

 

Exempel på tjänster: 

 • Beredskap inför en attack online - vad kan göras för att förhindra ett drev? Att känna igen, förstå och hantera olika typer av hat- och desinformationkampanjer eller annan ryktesspridning. 
   

 • Veta hur ni kan agera om det ändå händer. Att hantera olika typer av drev och attacker. Vilka är de bästa strategierna när drevet drar igång, internt och externt? Att bemöta och hantera olika typer av drev, desinformation & konspirationsteorier. 
   

 • Hjälp med moderering - var går era gränser och var går gränsen för vad som är lagligt och inte? Hur vill ni att andra uttrycker sig i era kanaler? Vi hjälper er att ta kontroll och sköter även era sociala kanaler vid behov. 
   

 • Omvärldsbevakning - vi tar fram underlag för att ge er full kontroll på samtiden; trender, lagändringar, politiska händelser och annat som kan påverka er verksamhet. 
   

 • Genomföra intervjuer med medarbetare och/eller expertis inom området för att se hur de kan involveras i er utveckling, samt analysera verksamhetens behov för att bättre förstå de aktuella utmaningarna på sociala medier.
   

 • Utforma anpassade workshop-sessioner för ledningsgruppen, kommunikationsteam och övriga i organisationen.
   

 • Kriskommunikation - hur ska ni svara och agera om krisen är framme? 

Vi är en återkommande kontakt för er som söker stöttning i att navigera genom de utmaningar som uppstår på sociala medieplattformar. Vi delar med oss av vår kunskap, våra verktyg och beprövade metoder för att identifiera och hantera drev och desinformationskampanjer, så att ni kan fokusera på era visioner och effektivt nå era kunder, medlemmar och följare.

Ert budskap, i kombination med vår insikt i inkludering, normer och intersektionalitet, hjälper er att nå ut bredare i en alltmer mångfaldsorienterad och föränderlig värld.

Naturligtvis stödjer vi er även med moderering och krishantering.

bottom of page