trappa.jpg

INKLUDERANDE LEDARSKAP

I rollen som organisationskonsult och utbildare hjälper Mina Dennert chefer och medarbetare att ta er organisation eller ert företag till uppsatta mål när det gäller inkludering kopplad till arbetsplatskultur, ledarskap och demokratiska processer. 

 

Inkludering handlar om att skapa förutsättningar för att ge alla människor samma möjligheter att delta på samma villkor och få utvecklas i samma takt som samhället i övrigt. 

 

Mina erbjuder kunskap och inspiration, metoder och strategier kring god kommunikation, ökat samarbete och tydliga mål, samt möjlighet att diskutera och reflektera kring frågor som rör fördomar, normer och intersektionalitet.

 

Vad finns det för unconscious bias hos oss alla som kan vara hinder för att få ett fint samarbete på jobbet? Varför är det viktigt att få syn på dem i just ert arbete och vilka vinster kan ni göra genom att överkomma dessa hinder och arbeta mer inkluderande?

Hur blir det roligt att komma till jobbet? Hur kan vi vara mot varandra för att varje medarbetare ska kunna växa till sin fulla potential? 

 

Vill ni få inspiration och verktyg för hur ni ska göra för att få era medarbetare att förstå varför det är viktigt att få syn på egna och andras fördomar och vilja göra en förändring? Vill ni boosta era chefer så att de blir stärkta att leda inkluderande och få alla med på banan? ‘

 

Det är självklart för de allra flesta ledare att alla medarbetare ska känna sig viktiga och må bra. Man vill minska den negativa stressen för att alla ska kunna arbeta enligt bästa förmåga - men det sker inte av sig självt. För att det verkligen ska ske en förändring så måste ni börja jobba med detta på ett medvetet och strategiskt plan.

PARTNERS OCH KUNDER I URVAL

HÖR AV DIG