top of page

INKLUDERANDE LEDARSKAP

Söker ni inspiration och verktyg för att ta er organisation till era mål när det gäller inkludering och mångfald? Jag hjälper HR, ledningsgrupper, chefer och medarbetare med processledning och strategisk rådgivning för att skapa kreativa och innovativa arbetsplatser där alla medarbetare kan växa till sin fulla potential. 

 

Vinsterna med att hantera utmaningar inom organisationen som rör fördomar och normer är att era medarbetare kan lära sig att förstå varandra bättre och börja samarbeta istället för att bara arbeta tillsammans. Här kan jag erbjuda kunskap, inspiration och metoder kring tydliga mål och praktiska råd kring god kommunikation för ett ökat samarbete. 

 
Strategisk rådgivning

Jag stöttar personal inom HR, ledningsgrupper och chefer på alla nivåer med att identifiera viktiga områden, hinder, behov och utmaningar som kan ligga till grund för arbetet med att utveckla organisationens mångfaldsstrategier. Genom att ta itu med dessa utmaningar på arbetsplatsen och bygga en långsiktig strategi för förändringsarbetet hittar vi nycklar för att kunna driva organisationen framåt mot full produktivitet och ökad innovation.

 

Kartläggning och rekommendationer

Tjänsterna inkluderar en kartläggning, analys och rekommendationer baserade på era uppsatta mål och er nuvarande situation. Det kan inledas med en genomlysning av organisationen för att definiera styrkor och möjligheter samt identifiera vilka insatser som krävs för att ta er till en mer inkluderande arbetsplats. Detta kan göras genom intervjuer med anställda, chefer, kunder och/eller i arbete med fokusgrupper för att mäta, analysera och ge er rekommendationer för förändring. 

 

Vidare kan vi även självklart ta in den nya kunskapen och implementera den i konkreta handlingsplaner. 

 
Utbildning

För att boosta era chefer och ledare och hjälpa dem att implementera de framtagna strategierna och planerna följs arbetet upp med utbildningar som erbjuds till lednings-, chefs- och handledarnivåer såväl som till alla medarbetare. 

Under utbildningen får deltagarna hjälp med att få syn på egna och andras omedvetna preferenser och beteendemönster. Det handlar om att gå från ett omedvetet till ett valt beteende genom ökad förståelse för konsekvenserna av privilegier, fördomar och normer. Här ligger fokus på att identifiera och hantera de negativa effekterna av exkludering men självklart också på vinsterna med inkludering samt att erbjuda verktyg för ett förbättrat lagarbete, ett modigt ledarskap, en tydlig kommunikation och en effektiv konflikthantering. 

PARTNERS OCH KUNDER I URVAL

PARTNERS_collage2.jpg

HÖR AV DIG

bottom of page